Hoe kan je rsz-bijdragen op ecocheques vermijden?

Advocaat Filip Tilleman ontrafelt de wet voor WisKeys!

  Lees hier alle artikels. 

De ecocheque bestaat tien jaar. Het is een ingeburgerde vorm van loon geworden. Maar ken je de spelregels en weet je precies hoe je kan vermijden om rsz-bijdragen te betalen? Advocaat Filip Tilleman zet alles nog eens op een rij.

Na de maaltijdcheques, cadeaucheques, sport- en cultuurcheques hebben de sociale partners in het kader van de nationale cao n° 98 in 2009 de ecocheque gelanceerd. Een werkgever kan aan zijn werknemers een bedrag geven om te besteden aan de aankoop van ecologische producten en diensten.

Wat kan je kopen met ecocheques?

Dat staat in een bijlage bij de cao n° 98 opgesomd:

 • Energiebesparing (aankoop van spaarlampen, isolatieproducten, energievriendelijke elektro …)
 • Waterbesparing (spaardouchekop, recuperatietank voor regenwater …)
 • Bevordering duurzame mobiliteit (fietsen, speedpedelecs, elektrische scooters & toebehoren, cursus ecodriving, toebehoren en abonnement voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen …)
 • Producten die specifiek bestemd zijn voor hergebruik of compostering (aankoop compostvat, herbruikbare batterijen …)
 • Producten en diensten met het Europese ecolabel
 • Biologische producten
 • Duurzaam tuinieren (aankoop van bomen, planten, producten gericht op het onderhoud van de tuin, elektrische of niet gemotoriseerde tuingereedschappen …)
 • Ecotoerisme
 • Aankoop van tweedehandsproducten (m.u.v. apparaten met niet-elektrische motoren)

Het is de bedoeling van de sociale partners om deze lijst te evalueren en zo nodig bij te sturen.

RSZ betalen op ecocheque of niet?

Gezien het gaat om een voordeel dat door de werkgever wordt toegekend en dus loon is, moet in principe zowel de werkgever als de werknemer een rsz-bijdrage betalen op de waarde van de ecocheque.

Uitzondering: als de ecocheque aan alle hiernavolgende voorwaarden voldoet, moet er geen rsz-bijdrage betaald worden:

 1. De ecocheque mag geen, reeds uitbetaalde looncomponent vervangen;
 2. De toekenning van de ecocheque moet gebeuren in het kader van een ondernemingscao of een sectorale cao. Als er geen syndicale delegatie is of het gaat om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat er een cao wordt gesloten, dan kan de toekenning worden geregeld door een individuele overeenkomst;
 3. De cao of de individuele overeenkomst moet de hoogste nominale waarde van de ecocheque bepalen, met een maximum van 10 euro per cheque;
 4. De ecocheque moet op naam van de werknemer worden afgeleverd;
 5. Op de ecocheque moet duidelijk vermeld staan dat zijn geldigheid beperkt is tot 24 maanden en dat hij enkel mag gebruikt worden voor de aankoop van diensten en producten die voorkomen op de ecolijst van cao n°98;
 6. De cheques kunnen niet, ook niet gedeeltelijk, voor geld omgeruild worden;
 7. Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende cheques mag niet meer bedragen dan 250 euro per werknemer.

seminars Filip Tilleman: klik hier

Extra voorwaarden voor elektronische ecocheques

Voor ecocheques in elektronische vorm gelden bijkomende voorwaarden:

 1. Het aantal ecocheques en het brutobedrag van deze ecocheques moeten op de loonfiche worden vermeld;
 2. De keuze om de ecocheques in elektronische vorm toe te kennen, dient te worden geregeld in een cao op ondernemingsvlak, eventueel binnen het kader van een sectorale cao. Is dit niet mogelijk, bij gebreke aan vakbondsafvaardiging, of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat deze voordelen door zulke cao worden beoogd, dan moet een schriftelijke individuele overeenkomst worden opgesteld. Voor de uitzendsector kan de keuze geregeld worden binnen het kader van een voorafgaande sectorale collectieve arbeidsovereenkomst;
 3. De werknemer moet het saldo en de geldigheidsduur kunnen nagaan van de ecocheques die hij nog niet gebruikte.
 4. Alleen een erkend uitgever kan de ecocheques in elektronische vorm ter beschikking stellen;
 5. Het gebruik van de ecocheques mag de werknemer niets kosten. Bij verlies of diefstal kunnen wel kosten worden aangerekend volgens de voorwaarden vooropgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak, of bij gebreke hieraan, in de individuele overeenkomst met betrekking tot de elektronische ecocheques. De kosten voor de vervangende drager mogen niet hoger zijn dan de waarde van één maaltijdcheque, voor ondernemingen die zowel elektronische maaltijdcheques als elektronische ecocheques toekennen. Indien de onderneming geen elektronische maaltijdcheques toekent, mag de kost van de vervangende drager niet meer zijn dan 5,00 euro.

Let op: ecocheques zijn wel degelijk loon!

Ecocheques kunnen onder strikte voorwaarden vrijgesteld worden van rsz-bijdragen of belastingen. Toch blijven ze, arbeidsrechtelijk gezien, wél een vorm van loon. De ecocheque moet daarom opgenomen worden in de berekeningsbasis van een opzeggingsvergoeding.

Lees meer over arbeidsrecht op de site van Tilleman Van Hoogenbemt Advocaten en via Twitteraccount @TillemanFilip 

Dit artikel maakt deel uit van het dossier 'De arbeidswet ontrafeld'.
Publicatiedatum: 06/06/2019 - 06:53

Juridisch

06/08/20 - 06:54 De consumptiecheque van A tot Z16/07/20 - 06:55 Het corona-tijdskrediet: iets voor jouw medewerkers?15/07/20 - 18:43 Tijdelijke werkloosheid vanaf september: zo ben je mee30/01/20 - 10:30 Onbeperkt verlof geven, mag dat?23/01/20 - 14:49 Zal technologie de HR-wereld veranderen?12/12/19 - 06:58 Moet je altijd een eindejaarspremie betalen?28/11/19 - 06:27 Neem alle vakantiedagen op!14/11/19 - 06:42 Ben je écht ziek of gespeeld?07/11/19 - 06:47 Leren en werken? Wat zeggen de regionale regeerakkoorden24/10/19 - 07:00 Werkzekerheidsclausule: is ontslag nog mogelijk?

Arbeidsmarkt & -beleid

06/08/20 - 06:44 Minder vacatures, kleinere looneisen? Nee hoor!02/07/20 - 12:01 Vormingsfonds voor Uitzendkrachten wordt Travi02/07/20 - 09:10 Jongeren zoeken sneller naar job door coronacrisis11/06/20 - 06:26 Verder studeren? Niet twijfelen11/06/20 - 06:25 Straf: 4 op 10 werknemers geen interesse in opleiding28/05/20 - 07:12 Minder vliegen, minder jobs?30/04/20 - 07:40 Werknemers willen momenteel niet veranderen van job30/04/20 - 07:28 Uitzendactiviteit valt met bijna helft terug27/04/20 - 10:35 2 op 3 bedrijven blijven aanwerven12/03/20 - 07:10 Hoe maak je als werkgever werken duurzaam?

HRM

16/07/20 - 06:54 Je werknemers op vakantie in eigen land? De fiets biedt mogelijkheden02/07/20 - 08:33 Welke nieuwe maatregelen hebben een impact op je organisatie?18/06/20 - 07:46 Heb je deze alternatieven voor ontslag al gecheckt?18/06/20 - 07:46 Wat als ontslagen onvermijdelijk zijn?18/06/20 - 07:46 Geef indianenverhalen geen kans: communiceer!28/05/20 - 07:35 Dubbel vakantiegeld is er, nu de vakantie nog14/05/20 - 06:45 Er is weer tijd voor opleiding14/05/20 - 06:42 Relance: focus op mentaal welzijn van je werknemers14/05/20 - 06:08 Hoe schakel ik jobstudenten in bij de heropstart?30/04/20 - 07:25 Werknemers zijn angstig en gespannen, maar evenzeer alert, vastberaden en energiek

Leiderschap

14/05/20 - 06:39 Mag ik nog de lift nemen?16/04/20 - 08:53 Ruim 2 op de 3 collega’s zijn ook vrienden12/03/20 - 07:01 Wil je digitale transformatie? Zorg dan voor leiderschap25/02/20 - 09:12 Caroline Pauwels (VUB) is CSR Professional of the Year 201905/02/20 - 21:42 Dikke maatjes met je baas?23/01/20 - 14:52 Ondernemend gedrag kan je leren23/01/20 - 13:10 Wie wordt CSR Professional of the Year 2019?23/01/20 - 11:30 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Greet Vanderheyden23/01/20 - 11:27 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Robin Bruninx23/01/20 - 11:18 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Caroline Pauwels

Blog

16/07/20 - 06:53 Naar een kwaliteitslabel voor het thuiskantoor11/06/20 - 06:54 Een inclusieve mentaliteit opbouwen in je team, hoe doe je dat?28/05/20 - 06:39 Waarom inzetten op gelijk loon voor mannen en vrouwen niet genoeg is16/01/20 - 06:32 Waarom op de toppen van je tenen staan, pijn doet05/12/19 - 06:24 Van mentor of coach naar bron van inspiratie en energie03/10/19 - 06:45 Hoe leg je de basis voor een ideale werkomgeving voor data scientists?16/05/19 - 08:38 Wat bedrijven kunnen leren van Ajax02/05/19 - 06:24 Jobads en headhunters, maak plaats voor de eigen medewerker!11/04/19 - 06:46 Zijn genderquota dan toch nodig?28/02/19 - 06:54 Succes hebben én gelukkig zijn

Jobhop

05/08/20 - 18:33 Jobhop: Nele Odegard05/08/20 - 06:46 Jobhop: Ann Van den Broeck05/08/20 - 06:43 Jobhop: Annelies Missotten02/07/20 - 12:17 Jobhop: Walter De Roey02/07/20 - 12:14 Jobhop: Jan Dekeyser02/07/20 - 12:14 Jobhop: Veronique Hofman02/07/20 - 06:33 Jobhop: Arne Schaumont17/06/20 - 21:28 Jobhop: Ness Sbai17/06/20 - 21:27 Jobhop: Hilde Janssens17/06/20 - 21:26 Jobhop: Werner Dignef

Events

15/04/20 - 15:19 PMC-webinar: Arbeidsmarkt tijdens en na covid-19-periode05/03/20 - 11:40 HR Gala05/03/20 - 11:38 Integraal Talentbeheer01/12/19 - 10:35 Creëren we duurzame jobs tegen 2030?03/09/19 - 13:44 2030: a Work Space Odyssey met Fons Leroy05/06/19 - 12:31 COME IN Award05/06/19 - 12:05 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen'22/05/19 - 16:13 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen' (gratis)20/03/19 - 10:51 HRPro.be Digital Day05/02/19 - 16:53 HR Gala 2019

Dossiers

18/06/20 - 07:46 Dossier: Ontslag09/01/20 - 05:14 HR GETOETST12/12/19 - 06:45 DOSSIER: Individualiseren07/11/19 - 06:37 Human Capital in een tijd van contradicties17/10/19 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk05/09/19 - 06:43 Digitalisering & HR20/03/19 - 22:15 DOSSIER Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte07/03/19 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld21/02/19 - 16:26 CSR is een trend, geen hype06/12/18 - 08:32 Dossier Matching & rematching