Hoe kan je rsz-bijdragen op ecocheques vermijden?

Advocaat Filip Tilleman ontrafelt de wet voor WisKeys!

  Lees hier alle artikels. 

De ecocheque bestaat tien jaar. Het is een ingeburgerde vorm van loon geworden. Maar ken je de spelregels en weet je precies hoe je kan vermijden om rsz-bijdragen te betalen? Advocaat Filip Tilleman zet alles nog eens op een rij.

Na de maaltijdcheques, cadeaucheques, sport- en cultuurcheques hebben de sociale partners in het kader van de nationale cao n° 98 in 2009 de ecocheque gelanceerd. Een werkgever kan aan zijn werknemers een bedrag geven om te besteden aan de aankoop van ecologische producten en diensten.

Wat kan je kopen met ecocheques?

Dat staat in een bijlage bij de cao n° 98 opgesomd:

 • Energiebesparing (aankoop van spaarlampen, isolatieproducten, energievriendelijke elektro …)
 • Waterbesparing (spaardouchekop, recuperatietank voor regenwater …)
 • Bevordering duurzame mobiliteit (fietsen, speedpedelecs, elektrische scooters & toebehoren, cursus ecodriving, toebehoren en abonnement voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen …)
 • Producten die specifiek bestemd zijn voor hergebruik of compostering (aankoop compostvat, herbruikbare batterijen …)
 • Producten en diensten met het Europese ecolabel
 • Biologische producten
 • Duurzaam tuinieren (aankoop van bomen, planten, producten gericht op het onderhoud van de tuin, elektrische of niet gemotoriseerde tuingereedschappen …)
 • Ecotoerisme
 • Aankoop van tweedehandsproducten (m.u.v. apparaten met niet-elektrische motoren)

Het is de bedoeling van de sociale partners om deze lijst te evalueren en zo nodig bij te sturen.

RSZ betalen op ecocheque of niet?

Gezien het gaat om een voordeel dat door de werkgever wordt toegekend en dus loon is, moet in principe zowel de werkgever als de werknemer een rsz-bijdrage betalen op de waarde van de ecocheque.

Uitzondering: als de ecocheque aan alle hiernavolgende voorwaarden voldoet, moet er geen rsz-bijdrage betaald worden:

 1. De ecocheque mag geen, reeds uitbetaalde looncomponent vervangen;
 2. De toekenning van de ecocheque moet gebeuren in het kader van een ondernemingscao of een sectorale cao. Als er geen syndicale delegatie is of het gaat om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat er een cao wordt gesloten, dan kan de toekenning worden geregeld door een individuele overeenkomst;
 3. De cao of de individuele overeenkomst moet de hoogste nominale waarde van de ecocheque bepalen, met een maximum van 10 euro per cheque;
 4. De ecocheque moet op naam van de werknemer worden afgeleverd;
 5. Op de ecocheque moet duidelijk vermeld staan dat zijn geldigheid beperkt is tot 24 maanden en dat hij enkel mag gebruikt worden voor de aankoop van diensten en producten die voorkomen op de ecolijst van cao n°98;
 6. De cheques kunnen niet, ook niet gedeeltelijk, voor geld omgeruild worden;
 7. Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende cheques mag niet meer bedragen dan 250 euro per werknemer.

seminars Filip Tilleman: klik hier

Extra voorwaarden voor elektronische ecocheques

Voor ecocheques in elektronische vorm gelden bijkomende voorwaarden:

 1. Het aantal ecocheques en het brutobedrag van deze ecocheques moeten op de loonfiche worden vermeld;
 2. De keuze om de ecocheques in elektronische vorm toe te kennen, dient te worden geregeld in een cao op ondernemingsvlak, eventueel binnen het kader van een sectorale cao. Is dit niet mogelijk, bij gebreke aan vakbondsafvaardiging, of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat deze voordelen door zulke cao worden beoogd, dan moet een schriftelijke individuele overeenkomst worden opgesteld. Voor de uitzendsector kan de keuze geregeld worden binnen het kader van een voorafgaande sectorale collectieve arbeidsovereenkomst;
 3. De werknemer moet het saldo en de geldigheidsduur kunnen nagaan van de ecocheques die hij nog niet gebruikte.
 4. Alleen een erkend uitgever kan de ecocheques in elektronische vorm ter beschikking stellen;
 5. Het gebruik van de ecocheques mag de werknemer niets kosten. Bij verlies of diefstal kunnen wel kosten worden aangerekend volgens de voorwaarden vooropgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak, of bij gebreke hieraan, in de individuele overeenkomst met betrekking tot de elektronische ecocheques. De kosten voor de vervangende drager mogen niet hoger zijn dan de waarde van één maaltijdcheque, voor ondernemingen die zowel elektronische maaltijdcheques als elektronische ecocheques toekennen. Indien de onderneming geen elektronische maaltijdcheques toekent, mag de kost van de vervangende drager niet meer zijn dan 5,00 euro.

Let op: ecocheques zijn wel degelijk loon!

Ecocheques kunnen onder strikte voorwaarden vrijgesteld worden van rsz-bijdragen of belastingen. Toch blijven ze, arbeidsrechtelijk gezien, wél een vorm van loon. De ecocheque moet daarom opgenomen worden in de berekeningsbasis van een opzeggingsvergoeding.

Lees meer over arbeidsrecht op de site van Tilleman Van Hoogenbemt Advocaten en via Twitteraccount @TillemanFilip 

Dit artikel maakt deel uit van het dossier 'De arbeidswet ontrafeld'.
Publicatiedatum: 06/06/2019 - 06:53

Juridisch

07/11/19 - 06:47 Leren en werken? Wat zeggen de regionale regeerakkoorden24/10/19 - 07:00 Werkzekerheidsclausule: is ontslag nog mogelijk?10/10/19 - 07:10 Voer geen HR-beleid voor externe medewerkers10/10/19 - 07:09 HR en de vrees voor discriminatie03/10/19 - 06:49 Procedure voor sociale verkiezingen te lang?26/09/19 - 07:14 Kies vooral het juiste paritair comité12/09/19 - 06:41 De bedrijfswagen, achillespees van de arbeidsmarkt29/08/19 - 07:33 Loonbeslag, wat doe je ermee?22/08/19 - 06:34 Kan een werknemer afstand doen van zijn rechten?01/08/19 - 07:26 Zijn geschenken een vorm van loon?

Arbeidsmarkt & -beleid

07/11/19 - 07:01 Hoodies bepalen de nieuwe arbeidsmarkt07/11/19 - 06:42 Oudere werkenden: wie zijn ze en waarom werken ze (nog)?17/10/19 - 06:47 Wat zijn de 10 buzzwoorden in cv’s?16/10/19 - 19:30 1 op de 7 werknemers in België is niet-Belg10/10/19 - 06:50 Waar zoeken Belgen naar een job?09/10/19 - 17:05 Mediahuis en DPG Media lanceren nieuwe JOBAT26/09/19 - 07:15 HR Pros … we are the ones!26/09/19 - 06:38 Ontdek de échte bedrijfswaarden19/09/19 - 07:20 Millennials schatten bedrijven niet hoog in19/09/19 - 07:16 Wat doet digitaal met medewerkers?

HRM

13/11/19 - 20:28 Een nieuwe job? Geen interesse!07/11/19 - 06:47 Umicore: hoe kan je stakeholders optimaal betrekken?24/10/19 - 06:39 1 op 4 werknemers kan moeilijk om met stress18/10/19 - 11:13 Emmaüs wordt HR-ambassadeur 201918/10/19 - 07:50 EMMAüS: Gezamenlijke visietekst vormt stevige basis voor maatwerk17/10/19 - 07:15 Werkgevers steeds flexibeler met arbeidstijd17/10/19 - 06:42 Burn-outpreventie bij UZA: Hoe kleurt je dag?03/10/19 - 07:15 Hoe zet je een online leerplatform op?26/09/19 - 06:30 Mogen we nog ongelukkig zijn?19/09/19 - 07:18 Alternatieve mobiliteitsoplossingen nog steeds populair

Leiderschap

08/11/19 - 12:29 Word jij de CSR Professional of the Year 2019?05/09/19 - 06:13 Verbied jij je werknemer te appen in de auto?25/07/19 - 06:58 Hou je millennials aan boord!18/07/19 - 07:16 Diversiteit is geen zegen voor een team13/06/19 - 06:01 VUB-onderzoeker laat robots en mensen beter samenwerken02/05/19 - 08:10 Time = money? Niets van!02/05/19 - 06:58 BOEK: Trots!11/04/19 - 06:45 Mobiliteit: de ene provincie is de andere niet04/04/19 - 07:40 BOEK: Impact in actie04/04/19 - 06:43 Wat houdt jou tegen om duurzaam te ondernemen?

Blog

03/10/19 - 06:45 Hoe leg je de basis voor een ideale werkomgeving voor data scientists?16/05/19 - 08:38 Wat bedrijven kunnen leren van Ajax02/05/19 - 06:24 Jobads en headhunters, maak plaats voor de eigen medewerker!11/04/19 - 06:46 Zijn genderquota dan toch nodig?28/02/19 - 06:54 Succes hebben én gelukkig zijn20/02/19 - 16:29 Ecologie zit ook in werksystemen06/02/19 - 06:36 Roderen op 35 en pieken op 55 jaar20/12/18 - 06:09 De Profit van focus op People20/06/18 - 19:06 Van oorlog om talent naar opportuniteit?13/06/18 - 16:19 6 tips om de thuiswerkplek succesvol te implementeren

Jobhop

07/11/19 - 06:25 Jobhop: Alain Balcaen07/11/19 - 06:24 Jobhop: Mario Coppens07/11/19 - 06:15 Jobhop: Ann D'havé24/10/19 - 06:47 Jobhop: Mieke Vermaete24/10/19 - 06:41 Jobhop: Charlotte Christiaens24/10/19 - 06:20 Jobhop: Sara Hermans16/10/19 - 20:31 Jobhop: Katrien De Pillecyn16/10/19 - 20:25 Jobhop: Olivier Van den Broecke16/10/19 - 20:20 Jobhop: Fabienne Cornelis10/10/19 - 07:36 Jobhop: Jan Bouwen

Events

08/11/19 - 12:02 CSR Professional of the Year 201903/09/19 - 13:44 2030: a Work Space Odyssey met Fons Leroy05/06/19 - 12:31 COME IN Award05/06/19 - 12:05 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen'22/05/19 - 16:13 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen' (gratis)20/03/19 - 10:51 HRPro.be Digital Day05/02/19 - 16:53 HR Gala 201921/01/19 - 00:03 Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte08/11/18 - 06:02 CSR Professional of the Year 201824/10/18 - 23:04 HRM Inspiration Day 2018 - WIN GRATIS INKOM!

Dossiers

07/11/19 - 06:37 Human Capital in een tijd van contradicties17/10/19 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk05/09/19 - 06:43 Digitalisering & HR20/03/19 - 22:15 DOSSIER Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte07/03/19 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld21/02/19 - 16:26 CSR is een trend, geen hype06/12/18 - 08:32 Dossier Matching & rematching06/06/18 - 22:18 Langer werken: hoe worden we samen 100?24/05/18 - 07:22 Recruitment analytics14/03/18 - 16:42 De hartslag van arbeidsmarkt 4.0