Tip: regel huisarbeid en telewerk altijd formeel

Man met baby aan computerWerknemers die een of twee dagen per week thuis werken? De neiging is groot om dit gewoon informeel toe te staan. Geen goed idee, vindt advocaat Filip Tilleman. Bedrijven verliezen soms rechtszaken van (ex-)werknemers die een onkostenvergoeding vragen voor thuiswerk.

Advocaat Filip Tilleman ontrafelt de wet voor WisKeys!

  Lees hier alle artikels. 

Wanneer spreekt men van thuiswerken?

Filip Tilleman: “De wetgeving onderscheidt drie vormen van thuiswerken, elk gekenmerkt door hun eigen regels.

  1. Huisarbeid’ is thuis of op een andere gekozen plaats werken.
  2. Telewerk’ is het op regelmatige basis en dus niet occasioneel thuis of een andere gekozen plaats werken met gebruikmaking van informatietechnologie.
  3. Occasioneel telewerk’ is incidenteel en dus niet op regelmatige basis van thuis of op een andere gekozen plaats werken met gebruikmaking van informatietechnologie.”

Krijgt de werknemer steevast een vergoeding voor gemaakte kosten?

Filip Tilleman: “Voor huisarbeid bepaalt de arbeidsovereenkomstenwet dat er een schriftelijke overeenkomst moet worden gesloten waarin de vergoeding van de kosten verbonden aan de huisarbeid worden vermeld. Ontbreekt deze vermelding, dan is de werkgever een forfaitair bedrag van 10% van het loon verschuldigd als onkostenvergoeding. De werknemer mag zelfs een hoger bedrag vragen als hij kan aantonen dat zijn kosten hoger liggen. Ondernemingen die enkel informele afspraken maken over huisarbeid, lopen dus een duidelijk risico.

Voor telewerk bepaalt CAO nr. 85 dat contractuele afspraken gemaakt moeten worden waarin de regels staan volgens dewelke de werkgever de kosten vergoedt of betaalt. In tegenstelling tot huisarbeid, wordt voor telewerk geen specifieke sanctie voorzien indien in het contract niets zou zijn afgesproken over de kosten.”

En wat met occasioneel telewerk? Moet de werkgever hier ook een vergoeding betalen?

Filip Tilleman: “Voor occasioneel telewerk schrijft de Wet Werkbaar en Wendbaar werk voor dat werknemer en werkgever onderling afspraken maken over de eventuele vergoeding door de werkgever van de kosten verbonden aan het occasioneel telewerk. In geval van occasioneel telewerk is er dus geen enkele verplichting voor de werkgever om tussen te komen in de kosten van de werknemer.”

We spreken dit onderling even af. In orde zo?

Filip Tilleman: “Huisarbeid/telewerk moet altijd schriftelijk worden overeengekomen. Ook de onkostenvergoeding en de hoogte daarvan moeten op papier staan. In veel bedrijven wordt het heel informeel geregeld en wordt er geen vergoeding voorzien. Alles verloopt in onderling overleg, zowel werkgever als werknemer denken niet aan de mogelijke gevolgen bij een eventueel conflict.”seminars Filip Tilleman: klik hier

Moet je als werkgever bang zijn voor rechtszaken, of komen die nauwelijks voor?

Filip Tilleman: “Recent is er de tendens waarbij werknemers die geregeld van thuis uit hebben gewerkt, een onkostenvergoeding vorderen van hun werkgever voor dat thuiswerk en geregeld wordt die eis ook ingewilligd. Voor de dagen waarop zij thuis hadden gewerkt – wat onder meer met e-mailverkeer tussen werknemer en werkgever werd aangetoond – kregen ze een vergoeding van 10 procent van hun brutoloon van die dag.

Andere rechtspraak waarbij werd geoordeeld dat er geen sprake was van huisarbeid maar van telewerk, kende geen onkostenvergoeding toe omdat CAO nr. 85 geen sanctie voorziet. Die rechtspraak is echter vatbaar voor kritiek aangezien het niet regelen van de onkosten wel een inbreuk is op een algemeen verbindend verklaarde CAO.”

Zit er een limiet op de vergoedingen?

Filip Tilleman: “De hoogte van de vergoeding is duidelijk beperkt, maar niet de duur. Werknemers kunnen jaren teruggaan in de tijd, als ze kunnen aantonen dat ze toen van thuis uit hebben gewerkt. De rechtbank maakte in de recente geschiedenis nooit een onderscheid tussen thuiswerken zonder of met overeenkomst. Het feit van het thuiswerken was er, dus had de werknemer recht op een vergoeding.”

Daarom, uw gouden raad …

Filip Tilleman: “Schenk altijd klare wijn en zet alles op papier. Zo vermijden bedrijven nadien een kater. En bedrijven moeten ook realistisch zijn: werknemers maken nu eenmaal kosten als ze thuiswerken.”

Lees meer over arbeidsrecht op de site van Tilleman Van Hoogenbemt Advocaten en via Twitteraccount @TillemanFilip 

Dit artikel maakt deel uit van het dossier 'De arbeidswet ontrafeld'.
Publicatiedatum: 09/05/2019 - 06:44

Juridisch

18/07/19 - 07:52 Nu is het genoeg! Tijd voor een tuchtsanctie04/07/19 - 07:16 Wat met de groepsverzekering bij ontslag?27/06/19 - 06:13 Na de deelfiets, de deelauto en de deelstep: nu ook de deelmedewerker?20/06/19 - 07:27 Wees niet te zuinig met verlof!06/06/19 - 06:53 Hoe kan je rsz-bijdragen op ecocheques vermijden?22/05/19 - 18:07 Randstad Werkpocket: sociaal- en arbeidsrecht in je virtuele broekzak25/04/19 - 08:45 Hebben ook vaders ontslagbescherming bij verlof voor baby?11/04/19 - 07:20 Kan je na ziekte zomaar je job opnieuw opnemen?28/03/19 - 06:50 Groepsverzekeraar failliet. Wat nu?14/03/19 - 06:48 Opgelet met arbeidscontract met tijdslimiet

Arbeidsmarkt & -beleid

10/07/19 - 18:15 Jobstudenten willen vooral flexibel werk27/06/19 - 08:37 Fons Leroy: “Ja, de publiek-private samenwerking is echt geslaagd”27/06/19 - 08:25 Wat staat er nu op de agenda van Fons Leroy?27/06/19 - 07:59 Loonkloof gedicht bij studentenjobs19/06/19 - 18:48 Generatie Z noemt zichzelf ‘hardst werkende generatie’19/06/19 - 17:08 Zin om jongeren warm te maken voor STEM?05/06/19 - 17:18 Steeds minder schoolverlaters zijn werkzoekend05/06/19 - 16:34 Verborgen matches: welk beroep matcht met eventcoördinator?22/05/19 - 18:16 Vier op tien hebben een zittend werkleven22/05/19 - 17:15 Het wordt steeds makkelijker om over de grens te werken

HRM

11/07/19 - 06:45 Ouderschapsverlof: een maand zomervakantie met de kinderen04/07/19 - 06:28 Vrouwen betalen hogere prijs voor hun fouten20/06/19 - 07:15 2019: Talentmanagers en leerexperten zetten in op psychologische thema’s13/06/19 - 09:16 Al gedacht aan een vluchteling als nieuwe medewerker?13/06/19 - 07:24 1 op de 20 arbeidscontracten in 2018 is met ex-werknemer12/06/19 - 18:54 Fysieke klachten kosten werkgever jaarlijks 3159 euro per bediende06/06/19 - 06:49 Kies à la carte voordelen met een cafetariaplan22/05/19 - 16:45 We werken steeds langer16/05/19 - 08:38 Weinig aandacht voor EQ bij sollicitatie16/05/19 - 08:31 Ziekteverzuim onder de loep

Leiderschap

18/07/19 - 07:16 Diversiteit is geen zegen voor een team13/06/19 - 06:01 VUB-onderzoeker laat robots en mensen beter samenwerken02/05/19 - 08:10 Time = money? Niets van!02/05/19 - 06:58 BOEK: Trots!11/04/19 - 06:45 Mobiliteit: de ene provincie is de andere niet04/04/19 - 07:40 BOEK: Impact in actie04/04/19 - 06:43 Wat houdt jou tegen om duurzaam te ondernemen?14/03/19 - 06:24 Een nieuwe baas: mag het iets jonger zijn?22/02/19 - 15:44 Ann Claes (JBC) is CSR Professional of the Year 201821/02/19 - 07:06 BOEK: Dive at work

Blog

16/05/19 - 08:38 Wat bedrijven kunnen leren van Ajax02/05/19 - 06:24 Jobads en headhunters, maak plaats voor de eigen medewerker!11/04/19 - 06:46 Zijn genderquota dan toch nodig?28/02/19 - 06:54 Succes hebben én gelukkig zijn20/02/19 - 16:29 Ecologie zit ook in werksystemen06/02/19 - 06:36 Roderen op 35 en pieken op 55 jaar20/12/18 - 06:09 De Profit van focus op People20/06/18 - 19:06 Van oorlog om talent naar opportuniteit?13/06/18 - 16:19 6 tips om de thuiswerkplek succesvol te implementeren02/05/18 - 07:20 Stapvoets is de snelste weg naar een betere mobiliteit

Jobhop

18/07/19 - 09:52 Jobhop: Joachim Decock18/07/19 - 07:01 Jobhop: Kathelijne Verboomen18/07/19 - 06:43 Jobhop: Jo Forceville11/07/19 - 07:36 Jobhop: Dirk Stienaers11/07/19 - 06:42 Jobhop: Veronique Pirijns10/07/19 - 17:11 Jobhop: Henri Batra03/07/19 - 19:10 Jobhop: Thomas Pollet03/07/19 - 19:06 Jobhop: Katrien Smolders03/07/19 - 19:00 Jobhop: Vincent De Meerleer27/06/19 - 10:27 Jobhop: Liesbeth Vuylsteke

Events

05/06/19 - 12:31 COME IN Award05/06/19 - 12:05 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen'22/05/19 - 16:13 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen' (gratis)23/04/19 - 21:58 HR innov & tech Day16/04/19 - 21:03 Congres HR in de Zorg 201920/03/19 - 10:51 HRPro.be Digital Day05/02/19 - 16:53 HR Gala 201921/01/19 - 00:03 Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte08/11/18 - 06:02 CSR Professional of the Year 201824/10/18 - 23:04 HRM Inspiration Day 2018 - WIN GRATIS INKOM!

Dossiers

20/03/19 - 22:15 DOSSIER Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte07/03/19 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld21/02/19 - 16:26 CSR is een trend, geen hype12/02/19 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk06/12/18 - 08:32 Dossier Matching & rematching06/06/18 - 22:18 Langer werken: hoe worden we samen 100?24/05/18 - 07:22 Recruitment analytics14/03/18 - 16:42 De hartslag van arbeidsmarkt 4.006/11/17 - 16:36 De toekomst in beweging15/06/17 - 09:47 Re-integratie = kansen benutten