Welzijn: bouwen aan duurzame inzetbaarheid

DOSSIER LANGER WERKEN - Mensen blijven langer tevreden en productief als ze zich goed voelen in hun job. Voor organisaties is het van belang om in te zetten op vaardigheden, talenten en de ontwikkeling ervan, en daarbij rekening te houden met de persoonlijke noden van hun medewerkers. Een ‘Huis van het Werkvermogen’ kan alvast inspiratie bieden.

Het woord duurzaamheid is alomtegenwoordig in de zoektocht naar oplossingen voor de huidige uitdagingen. Geen kortetermijndenken, maar werken aan een stevige basis. De uitbouw van een duurzame, zinvolle loopbaan is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Huis van Werkvermogen - IlmarinenWerknemers zijn zelf verantwoordelijk voor planning en invulling van hun individuele en familiale loopbaannoden. Ze worden aangemoedigd hun loopbaan in handen te nemen om niet, uit angst voor verandering, te blijven hangen in jobs die te weinig voldoening bieden, botsen met hun waarden of niet matchen met hun competenties. Om hun inzetbaarheid te verhogen, hebben ze er bovendien alle baat bij hun competenties up-to-date te houden en levenslang te leren.

Competentie- en talentmanagement, maar ook loopbaanbegeleiding, zijn belangrijke tools die werknemers faciliteren om het beste van zichzelf te willen en kunnen geven. De focus op ontwikkeling van vaardigheden en talenten van medewerkers helpt problemen als burn- of bore-out, langdurig ziekteverzuim en te vroege uitval voorkomen.

Voorkomen is hét sleutelwoord. Dat kan ook via sensibiliseringsacties, glijdende werkuren, loopbaangesprekken, ontwikkelen van de inzetbaarheid. Ook jobcrafting en I-deals zijn mogelijk (lees ook: ‘Naar nieuwe (flexibele) vormen van werk’). Hierbij stemt de werkgever de wensen en noden van bedrijf en individuele werknemer zoveel mogelijk op elkaar af via aangepast werk en aangepaste werkvoorwaarden en -processen. Hij beschouwt die inspanningen als een investering, niet als een kost.

“Een succesvolle werkgever beschouwt preventie als een investering, niet als een kost”

Preventie alleen is niet voldoende. Overheid en bedrijven werken aan initiatieven om meer mensen (opnieuw) te activeren. De overheid nam maatregelen om ouderen, langdurig werklozen en zieken te (re)activeren. Bedrijven van hun kant zoeken manieren om langdurig zieke medewerkers weer aan een zinvolle, haalbare job te helpen, ze bieden onder meer outplacement en herscholingen aan. Het is de ‘en-en’-strategie die voor successen zorgt.

Een Huis van Werkvermogen

Wie duurzame inzetbaarheid zegt, zet het ‘werkvermogen’ van mensen centraal. Dat is de mate waarin een werknemer fysiek en mentaal in staat is om het werk uit te voeren. De Finse professor Juhani Ilmarinen stelt het werkvermogen en de factoren die er een invloed op hebben voor als een huis. Het dak is het werkvermogen en steunt op vier verdiepingen: gezondheid, competenties, waarden en werk. Het dak kan pas stevig zijn wanneer de onderliggende verdiepingen goed worden onderhouden en stevig met elkaar zijn verbonden.

Het concept van het Huis van Werkvermogen (*1) kent heel wat navolging. Wat houdt het precies in? De gelijkvloerse verdieping huisvest de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de werknemer. De levensstijl van de medewerkers, zoals voeding, beweging, slaapgewoonten en rookgedrag speelt daarbij een belangrijke rol. De eerste verdieping gaat over de competenties en de vaardigheden van de medewerkers. Die kunnen ze op peil houden via opleiding en vorming.

In de praktijk

Overtuigd pleitbezorger van het Huis van Werkvermogen is Janssen Pharmaceutica. Het bracht enkele jaren geleden alle bestaande projecten rond gezondheid, preventie, opleiding, carrièrecoaching en leiderschap in dit concept onder, met de bedoeling dat elke werknemer concreet aan zijn eigen ‘huis van werkvermogen’ kan bouwen.

Het Huis vormt een prima uitgangspunt bij gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden. Ze kunnen samen alle verdiepingen overlopen en hebben onmiddellijk een gemeenschappelijke taal om over de job en de impact van de snelle veranderingen op de medewerker te spreken.

Lees meer over het Huis van Werkvermogen bij Janssen Pharmaceutica: Waar het goed werken is

Op de tweede verdieping huizen de werkgerelateerde normen en waarden. Deze etage is het stevigst wanneer de taken aansluiten bij de persoonlijkheid van de werknemer. Een goede werk-privébalans is dus noodzakelijk. De derde verdieping ten slotte heeft niet alleen te maken met de werkomstandigheden en -eisen, maar ook met de organisatie en het management. Om het werkvermogen te versterken, zijn een interessante jobinhoud en aangepaste werkeisen nodig.

In het Huis van Werkvermogen is het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen de individuele eigenschappen van de werknemer en de eisen van het werk. Zijn die in balans, dan ligt het werkvermogen hoog. Is dat niet het geval, dan moet het bedrijf ingrijpen.

Ondertussen is het oorspronkelijke Huis van Werkvermogen op het terrein verder uitgebouwd met nieuwe kamers en verdiepingen. Zo zijn ook de aspiraties van de werknemer met betrekking tot zijn functie en loopbaan een belangrijke factor om in rekening te brengen. Competentieontwikkeling blijft een fundament, maar talenten van werknemers ontwikkelen en benutten, wordt net zo belangrijk. Tenslotte spelen de relaties tussen mensen op het werk – steun, empathie en samenwerking – een cruciale rol. Een klimaat van respect en vertrouwen werkt als cement tussen de verschillende lagen van het huis.

Nieuwe vormen van leiderschap

In de veranderende economische en maatschappelijke context denken heel wat CEO’s en leidinggevenden na over het leiderschap. Welke aanpak is nodig om de toekomst sterk tegemoet te treden? Nieuwe vormen van leiderschap vinden ingang: duurzaam leiderschap, dienend leiderschap, authentiek leiderschap, participatief leiderschap … Eén ding staat vast: een succesvol leider betrekt de medewerkers bij de problematiek van het heden en van de toekomst. Het profiel van de alleswetende en allesbepalende leider is voorgoed verleden tijd.

“Het profiel van de alleswetende en allesbepalende leider is voorgoed verleden tijd”

De moderne leider moet heel wat vaardigheden in zijn mars hebben; vaardigheden die vroeger niet aan de orde waren. Steeds vaker worden mensen virtueel aangestuurd, iedereen ‘zien’ werken is er niet meer bij. Teams worden heterogener, wat een vlotte omgang met diversiteit noodzakelijk maakt. Daarnaast moet de leider vertrouwen uitstralen, inspireren, motiveren, duidelijke richting aangeven, doelen stellen, coachen. Stuk voor stuk niet te onderschatten uitdagingen.

Doe de test

Hoe scoort het werkvermogen in uw organisatie? Doe de test op wellfie.be, een gratis tool die het werkvermogen meet. Zowel werkgevers als werknemers kunnen de tool invullen. Reken zo’n 20 minuten.

Meer info:

*1: Het Huis van Werkvermogen wordt in detail uitgelegd op www.werk.be . Inclusief knipperlichten en acties om knelpunten aan te pakken. 

Auteurs: WisKeys & VBO. Dit artikel verschijnt ook in VBO Reflect #16.

Dit artikel maakt deel uit van het dossier 'Langer werken: hoe worden we samen 100?'.
Publicatiedatum: 28/06/2018 - 06:05

HRM

13/11/18 - 14:46 Rekrutering: hoe verminder je gendervooroordelen?25/10/18 - 07:20 Hoe Mathieu Gijbels van elke medewerker een ‘voordenker’ maakt24/10/18 - 20:43 Mathieu Gijbels verkozen tot HR-ambassadeur 201818/10/18 - 06:13 Tips: Hoe ondersteun je cruciale fases van het onboardingproces?17/10/18 - 15:31 1 op 100 werknemers ervaart wekelijks ongewenst seksueel gedrag11/10/18 - 07:12 Hoe digitaal zijn werkzoekenden?04/10/18 - 07:00 Opslag, maar niet in loon27/09/18 - 07:19 Mobiliteitsbudget of -vergoeding, wat is de beste keuze?26/09/18 - 21:03 Onboarding. Wie verwelkomt de nieuwkomer?26/09/18 - 17:29 Mobiliteit: maak jij van pendelen een vloek of een zegen?

Arbeidsmarkt & -beleid

07/11/18 - 21:05 18% meer vacatures dan vorig jaar25/10/18 - 07:19 Combineren multi-jobbers jobs uit noodzaak of als uitdaging?24/10/18 - 21:09 t-groep wordt Agilitas Group24/10/18 - 21:08 House of Talents op overnamepad18/10/18 - 09:12 Pendelen: de hel of tijd om weg te dromen?11/10/18 - 07:10 VDAB zet extra digitale tools en artificiële intelligentie in10/10/18 - 17:46 ACV gaat lekker eten10/10/18 - 11:11 4 op 5 bedienden kregen minder dan 1% opslag04/10/18 - 07:24 Waarom zou je een vluchteling aanwerven?03/10/18 - 17:37 Economische werkloosheid komt nog nauwelijks voor

Leiderschap

08/11/18 - 07:30 GDPR naleven: geen onmogelijke opdracht08/11/18 - 07:20 Nomineer nu de CSR Professional of the Year 2018!07/11/18 - 16:35 Zelfsturende teams, zijn we er klaar voor?25/10/18 - 07:27 Een kompas, lichtbakens en de sherpa25/09/18 - 07:37 Vergroot je netwerk … in de fitness05/09/18 - 13:55 Hoe word je CEO?23/08/18 - 07:25 Je zal voortaan vegetariër zijn08/08/18 - 06:40 Vrouwen zijn klaar voor de top maar is de top klaar voor vrouwen?13/06/18 - 19:23 Persoonlijkheid leidinggevende mannen en vrouwen verschilt nauwelijks07/06/18 - 06:34 De feiten, niets dan de feiten

Juridisch

08/11/18 - 06:34 Kan je de functie van een werknemer zomaar veranderen?18/10/18 - 07:22 Bonus: Hoe kan je voordelig belonen voor collectief lager verzuim?04/10/18 - 07:56 Stap je over naar de concurrent? Opletten!20/09/18 - 06:46 Kosten eigen aan werkgever, hoe zit dat weer?06/09/18 - 06:20 Weg met de loonkloof!23/08/18 - 07:23 Te laat op het werk, dus geen loon?09/08/18 - 06:36 Was het vrije keuze of keuze onder dwang?26/07/18 - 06:31 Zorg dat aanneming geen verboden terbeschikkingstelling wordt12/07/18 - 06:14 Wat als je werknemer bedrijfsgeheimen doorvertelt?05/07/18 - 05:54 Flexibel ouderschapsverlof wordt mogelijk

Blog

20/06/18 - 19:06 Van oorlog om talent naar opportuniteit?13/06/18 - 16:19 6 tips om de thuiswerkplek succesvol te implementeren02/05/18 - 07:20 Stapvoets is de snelste weg naar een betere mobiliteit26/03/18 - 10:23 Ken jij de vier Aziatische carrièreopties?06/03/18 - 06:50 Bescheidenheid siert ook een leider01/03/18 - 06:35 Ik heb het gehad met de files...20/02/18 - 07:03 3D-HR: omlaag, omhoog en opzij24/01/18 - 17:37 Cultuur + Technologie + Data = Employee Engagement17/01/18 - 10:01 Kijk niet enkel met je organisatiebril14/12/17 - 07:07 Pleidooi voor een gereduceerd werknemersstatuut

Jobhop

07/11/18 - 17:40 Jobhop: versterking voor Katena07/11/18 - 17:34 Jobhop: Erik Van den Branden07/11/18 - 17:33 Jobhop: Johan Ceulemans07/11/18 - 17:19 Jobhop: Pascal Van Loo24/10/18 - 22:43 Jobhop: Inke Daems24/10/18 - 22:36 Jobhop: Dagmar Janssens24/10/18 - 22:30 Jobhop: Eve Coomans24/10/18 - 22:22 Jobhop: Els Overbergh18/10/18 - 06:48 Jobhop: Lodi Planting17/10/18 - 15:54 Jobhop: Karine Vandenberghe

Events

08/11/18 - 06:02 CSR Professional of the Year24/10/18 - 23:04 HRM Inspiration Day 2018 - WIN GRATIS INKOM!04/10/18 - 15:21 Iedereen coachee07/06/18 - 16:18 HR-GALA 2018, met voorprogramma MOBILITEIT11/04/18 - 08:44 Werkgeluk 202019/03/18 - 09:53 HR in de zorg: Is leren de geheime superkracht?20/02/18 - 12:29 Meer events?13/02/18 - 12:54 Masterclass Recruitment Analytics06/02/18 - 09:33 Arbeidsre-integratie bij langdurige ziekte22/12/17 - 11:18 De uitdagingen van Arbeidsmarkt 4.0

Dossiers

06/06/18 - 22:18 Langer werken: hoe worden we samen 100?24/05/18 - 07:22 Recruitment analytics14/03/18 - 16:42 De hartslag van arbeidsmarkt 4.021/02/18 - 16:26 CSR is een trend, geen hype07/12/17 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld06/11/17 - 16:36 De toekomst in beweging12/10/17 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk15/06/17 - 09:47 Re-integratie = kansen benutten14/06/17 - 09:00 #LerenuitBoeken01/06/17 - 06:18 Mini-dossier: duurzame loopbanen