Impact uitoefenen kan je ook zelf

Artikel in partnerschap met AcertaDOSSIER INDIVIDUALISEREN - De wereld verandert en dat heeft gevolgen voor organisaties. Er is echter geen reden om deze gevolgen zomaar te ondergaan. Je kan zelf actie ondernemen, vindt Chris Wuytens (Acerta Consult). Aan de slag dus. Waarom? En hoe?

Acerta - Chris WuytensGefoeter of getreur om de voortdurende verandering en onzekerheid die de wereld ons biedt, brengt weinig zoden aan de dijk. Blijf niet hangen in wat je aanbelangt of wat je zorgen baart maar waar je geen impact op hebt. Dat is interessant om te monitoren en op te volgen, maar de actie ligt elders.

Op welke domeinen neem je het heft best in eigen handen als individuele werkgever? Chris Wuytens, managing director van Acerta Consult, weegt deze circle of interest en circle of concern af tegen de circle of influence.

Gedraag je niet alsof het al crisis is

Even een situatieschets van de economie en arbeidsmarkt anno 2020: waar staan we op conjunctureel vlak in dit land? De internationale onzekerheid doet de Belgische (en wereld-)groei afzwakken. De werkloosheid zakt naar een historisch laag punt terwijl de tewerkstelling een tegengestelde beweging maakt.

"Zolang ontslag gelijk staat aan een ontslagvergoeding, ongeacht iemand snel een andere job heeft of niet, is loopbaanzekerheid niet aan de orde."

Chris Wuytens - Acerta

Recent kwam er een omslag in de vacaturecijfers: het aantal openstaande functies viel met 4,6% terug na een jarenlange toename. “Van een grote conjuncturele crisis is echter nog geen sprake”, zegt Chris Wuytens. “Wie zich al in die geest gedraagt, begaat een vergissing”, is zijn overtuiging.

Wuytens ziet ook structurele factoren die hun invloed hebben op de tewerkstelling. Vooreerst is er de demografie met de vergrijzing. Enerzijds komen er minder jongeren op de arbeidsmarkt, grotendeels omdat ze langer studeren. Anderzijds stoppen ouderen nog vaak met werken vóór hun 65e, hoewel de gemiddelde uittredeleeftijd toeneemt. Tegelijkertijd verjongt de arbeidsmarkt voor het eerst sinds 2013. “Steeds minder kandidaten staan klaar om de vacatures in te vullen. Amper 4,8 kandidaten per openstaande functie. Onder hooggeschoolden zelfs maar 2,5.”

Streef naar loopbaanzekerheid

Technologie is die tweede structurele factor die onmogelijk te negeren valt. Wie niet uit de boot wil vallen, moet bijleren en/of zich heroriënteren. Daar is geen ontsnappen aan. Uit een bevraging van Acerta blijkt dat 85% het nut ziet van digitale tools in zijn job. Een op vier werknemers voelt zich door de digitalisering onzeker over de toekomst van zijn job. Terecht? De helft van de werkgevers zoekt nieuw personeel omwille van de nood aan nieuwe competenties. Vier op vijf verwachten extra aanwervingen, maar netto een kleiner personeelsbestand.

En wat doet het beleid? “De wet werkbaar en wendbaar werk biedt mogelijkheden aan creatieve werkgevers. Denk aan meer flexibiliteit in werkuren, werkplaats, mobiliteitsbudget, … Toch moet er nog veel gebeuren”, vindt Chris Wuytens. “Zo moeten we streven naar meer loopbaanzekerheid in plaats van jobzekerheid. De Scandinavische landen staan al een stuk verder op deze weg. Zolang hier ontslag gelijk staat aan een ontslagvergoeding, ongeacht iemand snel een andere job heeft of niet, is loopbaanzekerheid niet aan de orde.”

En nu is het aan jou!

Gelukkig moeten werkgevers en HR-verantwoordelijken niet lijdzaam aan de kant toekijken. Integendeel. Ook zij kunnen een flinke steen bijdragen aan de tewerkstelling. “De wereld wordt complexer: werknemers van nu zijn niet meer de werknemers van honderd jaar geleden. Werknemers nu zoeken naar zingeving, ze willen ook controle over hun leven en hun job. Als werkgever moeten we meer inspelen op deze behoeften”, vindt Chris Wuytens.

“De werkorganisatie gaat echter nog al te vaak uit van een ondergeschiktheid. Er leeft nog te veel een ‘command & control’-mentaliteit. Een manager hoeft niet alles te weten. Integendeel: hij is gebaat met medewerkers met inzicht. Als bedrijven hierop inspelen, dan hoor je medewerkers niet klagen.”

De oplossing ligt in de individuele aanpak van elke medewerker.

En dat betekent dat ‘algemene’ HR-systemen plaats moeten ruimen voor een aanpak met heel wat meer nuance.

Chris Wuytens - Acerta

Benader je medewerkers individueel

Wuytens ziet een grote nood aan een meer individuele benadering van de medewerkers. Zowel op het vlak van arbeidstijd- en plaats, als op verloning en jobinhoud.

Meer telewerken, meer werken op plaatsen buiten het klassieke kantoor vraagt een andere mindset van bedrijven en leidinggevenden. “Je merkt dat de cultuur in heel wat organisaties hier nog niet echt op inspeelt.” Werknemers zijn echter voorstander van glijdende werkuren (71% wil dit) en variatie in de werkplek (47% wil zelf bepalen op welke locatie hij werkt). (Lees ook: Naar een cafetariaplan voor tijd)

Ook op loonvlak klinkt de vraag naar meer individualisering. Zo blijkt 71% van de werknemers het belangrijk te vinden hun loonpakket deels zelf te kunnen samenstellen. (Lees ook: Toon wat meer lef in je loonbeleid )

Focus op potentieel ...

Waar heel wat voordelen te rapen zijn, is bij een meer individuele aanpak van de jobinhoud: jobcrafting en interne rematching. “Het draait om wat mensen willen, kunnen en willen kunnen. Zijn ze bereid om te doen wat ze doen, om te groeien of om kennis over te dragen? Laat het individu aangeven waar zijn interesse ligt. Dat kan al bij aanwerving gebeuren. Zo ga je duurzamer om met mensen en vermijd je ‘actively disengaged’ medewerkers.”

Focus op potentieel, is de boodschap. Volgens Acerta-onderzoek geraken werknemers verveeld in de job als ze meer dan 60% van het takenpakket vlot kunnen. De ideale fit tussen medewerker en jobinhoud is tussen de 41% en 60% jobbeheersing. De rest is een kwestie van bijleren en groeien. Opleiding is een sterke factor om te scoren bij kandidaten. Vier op vijf laten het opleidingsaanbod mee doorwegen bij de keuze voor een werkgever.

… vooral bij de eigen medewerkers

Chris Wuytens raadt aan om te kijken naar het potentieel van de eigen medewerkers. Zet dat in, dat is makkelijker dan nieuwe mensen aanwerven. Heel wat medewerkers staan hiervoor open. Interne rematching dus. Voor 69% van de werkgevers is dit nuttig, voor 76% haalbaar. “Rematching wordt al reactief ingezet, als blijkt dat een werknemer zijn taken niet meer graag doet of zelfs aan vertrekken denkt. Nu is het hoog tijd om deze troef ook (pro-)actief in te zetten. Werkgevers hebben geen echt beleid om hun werknemers na enkele jaren te rematchen, noch bij arbeiders, bedienden als kaderleden.” (Lees ook: Laat medewerkers mee hun job invullen)

Kortom: als werkgever moet je de context, de veranderingen in de economie en op de arbeidsmarkt niet zomaar ondergaan. Neem actie! De grootste drijfveer is de arbeidskrapte. De oplossing ligt in de individuele aanpak van elke medewerker. En dat betekent dat ‘algemene’ HR-systemen plaats moeten ruimen voor een aanpak met heel wat meer nuance.

Dit artikel maakt deel uit van het dossier 'DOSSIER: Individualiseren'.
Publicatiedatum: 12/12/2019 - 06:57
Auteur: Katleen Weytjens

Arbeidsmarkt & -beleid

28/05/20 - 07:12 Minder vliegen, minder jobs?30/04/20 - 07:40 Werknemers willen momenteel niet veranderen van job30/04/20 - 07:28 Uitzendactiviteit valt met bijna helft terug27/04/20 - 10:35 2 op 3 bedrijven blijven aanwerven12/03/20 - 07:10 Hoe maak je als werkgever werken duurzaam?12/03/20 - 07:01 Autonomie en flexibiliteit, alstublieft!05/03/20 - 07:33 Levenslang leren is vooral zaak van hogeropgeleide werkenden20/02/20 - 09:42 Acht op tien Vlamingen werken om iets te betekenen voor de maatschappij20/02/20 - 07:33 Waar genieten werknemers het langst van hun pensioen?13/02/20 - 06:34 VDAB telt 188 knelpuntberoepen in Vlaanderen

HRM

28/05/20 - 07:35 Dubbel vakantiegeld is er, nu de vakantie nog14/05/20 - 06:45 Er is weer tijd voor opleiding14/05/20 - 06:42 Relance: focus op mentaal welzijn van je werknemers14/05/20 - 06:08 Hoe schakel ik jobstudenten in bij de heropstart?30/04/20 - 07:25 Werknemers zijn angstig en gespannen, maar evenzeer alert, vastberaden en energiek16/04/20 - 11:28 Personeel ter beschikking stellen is expertenwerk16/04/20 - 07:25 Arbeidstekort of arbeidsoverschot? Werknemers delen brengt opnieuw evenwicht07/04/20 - 14:17 Digitaal sporten spijkert werkvaardigheden van jongeren bij02/04/20 - 06:44 Talentontwikkeling vanop afstand02/04/20 - 06:35 Coaches helpen zorgverleners met gratis ondersteuning

Leiderschap

14/05/20 - 06:39 Mag ik nog de lift nemen?16/04/20 - 08:53 Ruim 2 op de 3 collega’s zijn ook vrienden12/03/20 - 07:01 Wil je digitale transformatie? Zorg dan voor leiderschap25/02/20 - 09:12 Caroline Pauwels (VUB) is CSR Professional of the Year 201905/02/20 - 21:42 Dikke maatjes met je baas?23/01/20 - 14:52 Ondernemend gedrag kan je leren23/01/20 - 13:10 Wie wordt CSR Professional of the Year 2019?23/01/20 - 11:30 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Greet Vanderheyden23/01/20 - 11:27 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Robin Bruninx23/01/20 - 11:18 Finalist CSR Professional of the Year 2019: Caroline Pauwels

Juridisch

30/01/20 - 10:30 Onbeperkt verlof geven, mag dat?23/01/20 - 14:49 Zal technologie de HR-wereld veranderen?12/12/19 - 06:58 Moet je altijd een eindejaarspremie betalen?28/11/19 - 06:27 Neem alle vakantiedagen op!14/11/19 - 06:42 Ben je écht ziek of gespeeld?07/11/19 - 06:47 Leren en werken? Wat zeggen de regionale regeerakkoorden24/10/19 - 07:00 Werkzekerheidsclausule: is ontslag nog mogelijk?10/10/19 - 07:10 Voer geen HR-beleid voor externe medewerkers10/10/19 - 07:09 HR en de vrees voor discriminatie03/10/19 - 06:49 Procedure voor sociale verkiezingen te lang?

Blog

28/05/20 - 06:39 Waarom inzetten op gelijk loon voor mannen en vrouwen niet genoeg is16/01/20 - 06:32 Waarom op de toppen van je tenen staan, pijn doet05/12/19 - 06:24 Van mentor of coach naar bron van inspiratie en energie03/10/19 - 06:45 Hoe leg je de basis voor een ideale werkomgeving voor data scientists?16/05/19 - 08:38 Wat bedrijven kunnen leren van Ajax02/05/19 - 06:24 Jobads en headhunters, maak plaats voor de eigen medewerker!11/04/19 - 06:46 Zijn genderquota dan toch nodig?28/02/19 - 06:54 Succes hebben én gelukkig zijn20/02/19 - 16:29 Ecologie zit ook in werksystemen06/02/19 - 06:36 Roderen op 35 en pieken op 55 jaar

Jobhop

28/05/20 - 06:36 Jobhop: Géraldine Van Ael28/05/20 - 06:35 Jobhop: Tom Verstraeten28/05/20 - 06:31 Jobhop: Kimberley Huygen14/05/20 - 06:38 Jobhop: Katrien Costermans14/05/20 - 06:33 Jobhop: Katrin Naert14/05/20 - 06:31 Jobhop: Katrien Schrever30/04/20 - 07:33 Jobhop: Katrien Naert30/04/20 - 07:30 Jobhop: Geert Staelens30/04/20 - 06:29 Jobhop: Iris Masselin16/04/20 - 11:40 Jobhop: Tim De Winne

Events

15/04/20 - 15:19 PMC-webinar: Arbeidsmarkt tijdens en na covid-19-periode05/03/20 - 11:40 HR Gala05/03/20 - 11:38 Integraal Talentbeheer01/12/19 - 10:35 Creëren we duurzame jobs tegen 2030?03/09/19 - 13:44 2030: a Work Space Odyssey met Fons Leroy05/06/19 - 12:31 COME IN Award05/06/19 - 12:05 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen'22/05/19 - 16:13 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen' (gratis)20/03/19 - 10:51 HRPro.be Digital Day05/02/19 - 16:53 HR Gala 2019

Dossiers

09/01/20 - 05:14 HR GETOETST12/12/19 - 06:45 DOSSIER: Individualiseren07/11/19 - 06:37 Human Capital in een tijd van contradicties17/10/19 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk05/09/19 - 06:43 Digitalisering & HR20/03/19 - 22:15 DOSSIER Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte07/03/19 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld21/02/19 - 16:26 CSR is een trend, geen hype06/12/18 - 08:32 Dossier Matching & rematching06/06/18 - 22:18 Langer werken: hoe worden we samen 100?