Fons Leroy: “Ja, de publiek-private samenwerking is echt geslaagd”

Artikel in partnerschap met FedergonFons Leroy - VDABFons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB, gaat met pensioen. Voor Federgon blikt hij terug én kijkt hij vooruit. Waarop is hij trots? Maar ook: welke uitdagingen bepalen de arbeidsmarkt en welke rol kunnen HR-dienstverleners hier spelen? Het werd een openhartig gesprek met een duidelijke visie en soms niet mis te verstane waarschuwingen.

U heeft een rijkgevulde carrière achter de rug. Zijn er zaken waar u trots op bent?

FONS LEROY: “Ja, de publiek-private samenwerking van VDAB, die is echt geslaagd. Op Europees vlak mogen we ons een voorbeeld noemen. We kennen immers niet alleen de klassieke samenwerking met de uitzendsector, maar gaan veel breder en dieper. Zo werken we ook samen met de outplacementsector (waarmee we trouwens een kwaliteitslabel hebben uitgewerkt), werving- en selectiekantoren, loopbaanbegeleidingscentra, etc.

Ander verschil met vele Europese collega’s is onze open dienstverlening. We ontwikkelen services en stellen die ook ter beschikking van de private intermediaire spelers. Logisch, aangezien VDAB met publieke middelen werkt. Het doel is om de arbeidsmarkt transparant te maken door zoveel mogelijk informatie te delen. Bijvoorbeeld de cv’s van kandidaten en de verzamelde vacatures. De private intermediairs kunnen hiervan gebruik maken om hun rol op de arbeidsmarkt te vervullen.

Deze unieke samenwerking is alleen maar mogelijk omdat de private sector georganiseerd is in de schoot van Federgon. VDAB heeft immers een aanspreekpunt nodig zodat we niet met elke speler afzonderlijk rond de tafel moeten zitten.”

Wat zijn voor u de belangrijkste uitdagingen op de arbeidsmarkt?

FONS LEROY: “Hiervoor refereer ik naar de studie van Agoria, Shaping the Future of Work, waaraan ook VDAB meewerkte. Tegen 2030 moeten de digitale en bijhorende skills van liefst 4,5 miljoen werkenden upgraden. Het is een enorme uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen die 21e-eeuwse vaardigheden onder de knie krijgt en zo wendbaar en weerbaar is naar de toekomst.

Fons Leroy“De meerwaarde van samenwerkingen zal nog toenemen omdat de heterogeniteit van de groepen die we moeten benaderen groter wordt.”

Fons Leroy

Daarnaast zullen we nog jaren geconfronteerd worden met de krapte op de arbeidsmarkt, een krapte die samenhangt met de demografische shift. Dat betekent dat VDAB de vreemde taak krijgt om werkzoekenden te ‘maken’ in plaats van enkel werkzoekenden aan een job te helpen.

Als VDAB moeten we bij deze activering niet altijd in de lead staan. We moeten wel zoeken naar nieuwe publiek-private samenwerkingen met intermediaire diensten die dichter bij deze groepen staan.”

Hoe belangrijk zijn of worden deze samenwerkingen?

FONS LEROY: “De meerwaarde van samenwerkingen zal nog toenemen omdat de heterogeniteit van de groepen die we moeten benaderen groter wordt. Dus moeten we er nieuwe partners bij betrekken. Hier zit voor mij een grote uitdaging. Welke organisaties staan dicht bij deze blinde vlekken, bij de groepen inactieven die we vandaag niet bereiken? Dát zijn de partners die we nu volop zoeken en mobiliseren.”

LEES OOK:

Wat staat er nu op de agenda van Fons Leroy?

+ goede raad voor zijn opvolger

Wat is de rol van Federgon hierbij? Hoe kunnen Federgon-leden zinvol samenwerken met VDAB?

FONS LEROY: “Ik zie heel wat nieuwe mogelijkheden. De private actoren die bij deze activering vandaag écht iets kunnen bijbrengen zijn de loopbaancentra. Ze hebben de methodiek om te peilen naar iemands loopbaancompetenties en sterktes. Ze kunnen mensen adviseren en trajecten aanreiken. Het is een expertise die we vrij vroeg in deze circuits nodig hebben.

Jammer genoeg komen vandaag enkel werkende mensen in aanmerking voor een tegemoetkoming voor loopbaanbegeleiding. We moeten die incentivestructuur aanpassen zodat ook niet-werkenden zonder al te veel drempels van deze dienstverlening gebruik kunnen maken.”

Federgon is in zijn Memorandum vragende partij voor een re-engineering van de organisatie van de arbeidsmarkt. Wat is uw visie hierop?

FONS LEROY: “Als ik dit Memorandum lees, dan zie ik dat Federgon sterk pleit voor een regisseur voor de organisatie van de arbeidsmarkt. Voor mij is dat een rol weggelegd voor VDAB. Maar dan gaat het niet enkel over het regisseren van het netwerk van partnerschappen, maar ook over data-regie. Een regisseur kan immers maar de juiste acties genereren als hij voldoende data heeft over de potentiële klanten en actoren. VDAB heeft al een weg afgelegd rond de verbreding van de bestaande netwerken met nieuwe netwerken en nieuwe actoren. Waar we vooral verder in moeten investeren is in de data-regie. Die moet meer body krijgen. Want met een goede data-analyse kan je je diensten verfijnen en productiever maken.”

“Raad voor HR-dienstverleners:

de toekomst ligt in levenslang leren!”

Fons Leroy

Kan VDAB tegelijkertijd actor en regisseur zijn? Federgon dringt aan op een duidelijke splitsing in aparte entiteiten.

FONS LEROY: “Vroeger, als kabinetschef van Vlaams minister van Werk Renaat Landuyt, was ik ook voorstander om beide functies te splitsen in aparte entiteiten. De ervaring heeft me echter geleerd dat je geen regisseur kan zijn als je niet met je wortels in het werkveld staat. Hoe diep en dik die wortels moeten/mogen zijn, dat is een andere vraag. Maar ik betreur het bijvoorbeeld dat loopbaanbegeleiding in handen ligt van enkel private marktspelers en niet van VDAB. Hierdoor is VDAB steeds afhankelijk van anderen om te capteren wat er gebeurt op de markt. We hoeven geen dominante positie te hebben, maar een stukje in die markt penetreren is noodzakelijk. De actor moet de regisseur kunnen voeden.”

Loop je dan geen risico op belangenvermenging?

FONS LEROY: “Wat VDAB doet, moet heel transparant gebeuren. Je mag natuurlijk niet je eigen dienst bevoordelen. Het moet voor stakeholders duidelijk zijn waarom je voor een bepaalde actor kiest (zelfde criteria, duidelijk output, …) zodat er een gelijk speelveld is voor alle actoren. Ik ben dus eerder voorstander van meer transparantie in die twee rollen te brengen dan om twee aparte instituten te creëren. Dat is een achterhaalde visie.”

Hoe zag u het HR-landschap evolueren?

FONS LEROY: “Dat is een moeilijke vraag. Er zijn heel wat HR-verenigingen die moeite doen om het HR-beleid te moderniseren en aan te passen. Maar in het algemeen blijft HR conservatief georganiseerd als je kijkt naar aantrekken van talenten, diversiteit, levenslang leren, … Je kan niet zeggen dat HR echt het verschil heeft gemaakt. Want dan hadden we nu niet voor de uitdagingen gestaan die uit de Agoria-studie blijken.

Het innovatievermogen van HR is niet groot genoeg. Maar ook de impact van HR op de organisatie is te beperkt. CEO’s moeten weten hoe de arbeidsmarkt veranderd is. Maar als ik met CEO’s spreek, heb ik de indruk dat zij redelijk ver van die arbeidsmarkt staan. De facts & figures zijn hen niet duidelijk en ze verwachten nog steeds mirakeloplossingen van HR.

Tegelijkertijd geven ze HR niet altijd de speelruimte om met andere visies op het HR-beleid te komen. Dus moet HR dichter tegen de CEO aanleunen, zelf meer innovatievermogen aan de dag leggen en partnerschappen ontwikkelen. Goede praktijken bestaan er genoeg maar of ze voldoende worden opgepikt, dat is koffiedik kijken.”

Foto's: Debbie Termonia

Publicatiedatum: 27/06/2019 - 08:37
Auteur: Katleen Weytjens

Arbeidsmarkt & -beleid

17/10/19 - 06:47 Wat zijn de 10 buzzwoorden in cv’s?16/10/19 - 19:30 1 op de 7 werknemers in België is niet-Belg10/10/19 - 06:50 Waar zoeken Belgen naar een job?09/10/19 - 17:05 Mediahuis en DPG Media lanceren nieuwe JOBAT26/09/19 - 07:15 HR Pros … we are the ones!26/09/19 - 06:38 Ontdek de échte bedrijfswaarden19/09/19 - 07:20 Millennials schatten bedrijven niet hoog in19/09/19 - 07:16 Wat doet digitaal met medewerkers?19/09/19 - 07:15 Ben jij een data-scientist?12/09/19 - 07:43 Wie durft zich ‘digital leader’ noemen?

HRM

18/10/19 - 11:13 Emmaüs wordt HR-ambassadeur 201918/10/19 - 07:50 EMMAüS: Gezamenlijke visietekst vormt stevige basis voor maatwerk17/10/19 - 07:15 Werkgevers steeds flexibeler met arbeidstijd17/10/19 - 06:42 Burn-outpreventie bij UZA: Hoe kleurt je dag?03/10/19 - 07:15 Hoe zet je een online leerplatform op?26/09/19 - 06:30 Mogen we nog ongelukkig zijn?19/09/19 - 07:18 Alternatieve mobiliteitsoplossingen nog steeds populair19/09/19 - 07:10 Mobiliteit? Stress!!05/09/19 - 06:16 Werkgevers onderschatten het belang van flexibele verloning22/08/19 - 07:13 6 maatregelen om inzetbaarheid te stimuleren

Leiderschap

05/09/19 - 06:13 Verbied jij je werknemer te appen in de auto?25/07/19 - 06:58 Hou je millennials aan boord!18/07/19 - 07:16 Diversiteit is geen zegen voor een team13/06/19 - 06:01 VUB-onderzoeker laat robots en mensen beter samenwerken02/05/19 - 08:10 Time = money? Niets van!02/05/19 - 06:58 BOEK: Trots!11/04/19 - 06:45 Mobiliteit: de ene provincie is de andere niet04/04/19 - 07:40 BOEK: Impact in actie04/04/19 - 06:43 Wat houdt jou tegen om duurzaam te ondernemen?14/03/19 - 06:24 Een nieuwe baas: mag het iets jonger zijn?

Juridisch

10/10/19 - 07:10 Voer geen HR-beleid voor externe medewerkers10/10/19 - 07:09 HR en de vrees voor discriminatie03/10/19 - 06:49 Procedure voor sociale verkiezingen te lang?26/09/19 - 07:14 Kies vooral het juiste paritair comité12/09/19 - 06:41 De bedrijfswagen, achillespees van de arbeidsmarkt29/08/19 - 07:33 Loonbeslag, wat doe je ermee?22/08/19 - 06:34 Kan een werknemer afstand doen van zijn rechten?01/08/19 - 07:26 Zijn geschenken een vorm van loon?18/07/19 - 07:52 Nu is het genoeg! Tijd voor een tuchtsanctie04/07/19 - 07:16 Wat met de groepsverzekering bij ontslag?

Blog

03/10/19 - 06:45 Hoe leg je de basis voor een ideale werkomgeving voor data scientists?16/05/19 - 08:38 Wat bedrijven kunnen leren van Ajax02/05/19 - 06:24 Jobads en headhunters, maak plaats voor de eigen medewerker!11/04/19 - 06:46 Zijn genderquota dan toch nodig?28/02/19 - 06:54 Succes hebben én gelukkig zijn20/02/19 - 16:29 Ecologie zit ook in werksystemen06/02/19 - 06:36 Roderen op 35 en pieken op 55 jaar20/12/18 - 06:09 De Profit van focus op People20/06/18 - 19:06 Van oorlog om talent naar opportuniteit?13/06/18 - 16:19 6 tips om de thuiswerkplek succesvol te implementeren

Jobhop

16/10/19 - 20:31 Jobhop: Katrien De Pillecyn16/10/19 - 20:25 Jobhop: Olivier Van den Broecke16/10/19 - 20:20 Jobhop: Fabienne Cornelis10/10/19 - 07:36 Jobhop: Jan Bouwen10/10/19 - 07:33 Jobhop: Isabeau Van Zeebroeck10/10/19 - 06:59 Jobhop: Frederik Heylen03/10/19 - 07:14 Hilde Crevits wordt nieuwe Vlaams minister van Werk03/10/19 - 07:12 Jobhop: Erik Van den Branden03/10/19 - 07:08 Jobhop: André Swannet03/10/19 - 07:07 Jobhop: Peggy Everaert

Events

03/09/19 - 13:44 2030: a Work Space Odyssey met Fons Leroy05/06/19 - 12:31 COME IN Award05/06/19 - 12:05 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen'22/05/19 - 16:13 Trainingsprogramma 'HR voor vluchtelingen' (gratis)20/03/19 - 10:51 HRPro.be Digital Day05/02/19 - 16:53 HR Gala 201921/01/19 - 00:03 Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte08/11/18 - 06:02 CSR Professional of the Year 201824/10/18 - 23:04 HRM Inspiration Day 2018 - WIN GRATIS INKOM!04/10/18 - 15:21 Iedereen coachee

Dossiers

17/10/19 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk05/09/19 - 06:43 Digitalisering & HR20/03/19 - 22:15 DOSSIER Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte07/03/19 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld21/02/19 - 16:26 CSR is een trend, geen hype06/12/18 - 08:32 Dossier Matching & rematching06/06/18 - 22:18 Langer werken: hoe worden we samen 100?24/05/18 - 07:22 Recruitment analytics14/03/18 - 16:42 De hartslag van arbeidsmarkt 4.006/11/17 - 16:36 De toekomst in beweging