Uitzendarbeid: vaste motieven maar dynamische sector

Organisaties maken nog steeds om dezelfde redenen gebruik van uitzendarbeid dan ruim 10 jaar geleden. Er is weinig veranderd, zo blijkt uit de jongste studie op vraag van Federgon. Maar concludeer hier niet uit dat de uitzendsector op zich niet beweegt. Integendeel.

Federgon vroeg onderzoekers Hendrik Delagrange en Stefanie Notebaert van Stichting Innovatie en Arbeid zich te verdiepen in het gebruik van uitzendarbeid in Vlaanderen. Zo’n 2000 ondernemingen en organisaties, zowel gebruikers als niet-gebruikers, werden bevraagd. Het resultaat is een lijvig rapport met een schat aan informatie. We brachten de onderzoekers en Paul Verschueren, directeur Research & Economic Affairs bij Federgon, rond de tafel voor een analyse en hun visie op de uitzendmarkt.

Laten we onmiddellijk met de deur in huis vallen: er blijkt weinig te zijn veranderd rond uitzendarbeid. Is dat geen teleurstellende conclusie?

"De afschaffing van de proefperiode betekende geen booming business voor de uitzendsector."

Paul Verschueren - Federgon

Hendrik Delagrange: “Het is waar dat de studie weinig verandering toont in het gebruik van uitzendarbeid en flexibiliteit. Eerlijk gezegd, ik had meer verschillen verwacht met de resultaten uit ons vorig onderzoek ruim tien jaar geleden. Nochtans is de uitzendsector niet blijven stilstaan, net zoals we evolutie zagen zowel op de arbeidsmarkt als in de economie. Het toont de kracht van uitzendarbeid als instrument. Uitzendarbeid is op een stabiele manier ingebed op de arbeidsmarkt. Het heeft er zijn plaats als flexibiliteitsinstrument.”

Jullie hebben het over de drie ‘hoofdmotieven’ waarom bedrijven naar uitzendarbeid mogen grijpen: pieken opvangen, vervanging en rekrutering. Welk motief is het meest populair?

Stefanie Notebaert: “De voorbije jaren nam het motief ‘vervangen’ sterk aan belang toe. Ook ‘rekruteren’ kent een opgang. ‘Pieken opvangen’ blijft als motief status quo. Waarom het belang van vervangen als motief toeneemt, daar hebben we geen antwoord op. Misschien ligt de verklaring in een stijgend absenteïsme? Of zijn bedrijven geneigd om sneller een afwezige collega te vervangen?”

Hendrik Delagrange: “Het valt op dat bedrijven een mix aan motieven inroepen. Zelden schuilt er maar één reden achter hun keuze. Het is dus niet zo dat als motief ‘pieken opvangen’ wegvalt, er geen uitzendactiviteit meer is. Waarschijnlijk geldt dit ook zo voor andere flexibiliteitsinstrumenten, dat ze niet enkel voor ‘flexibiliteit’ worden ingezet. Gebruikers van uitzendarbeid gebruiken vaak nog andere flexibiliteitsinstrumenten.”

Als je dit hoort, dan is het toch vreemd dat het nieuwe motief ‘instroom’ niet echt een doorbraak kent?

Hendrik Delagrange: “Het is blijkbaar te ingewikkeld. Sommigen hebben er zelfs nog nooit van gehoord. Wie instroom als motief inroept, moet aan een aantal voorwaarden en regels voldoen. Bovendien werken organisaties vaak omgekeerd. Ze roepen de hulp van uitzendkrachten in omdat de productie stijgt of er nood is aan vervanging. Pas later komt het idee van een aanwerving op tafel.”

"De klassieke uitzendbedrijven hebben hun diensten flink uitgebreid naar outplacement, rekrutering&selectie etc. Dat is een belangrijke omwenteling."

Hendrik Delagrange - Stichting Innovatie en Arbeid

Is dit een gemiste kans voor de uitzendsector?

Paul Verschueren: “Nee, integendeel. De meerwaarde van dit motief zit volgens mij in de explicitering van de rol van de uitzendsector bij rekrutering. Strikt gezien biedt het motief ‘instroom’ weinig echte meerwaarde omdat je in heel wat concrete cases met de overige motieven perfect tot hetzelfde of een vergelijkbaar resultaat kan komen. Uiteindelijk mag je niet vergeten dat instroom vroeger ook al gebeurde. Met dit vierde motief heeft men een formeel karakter gegeven aan de instroom- of rekruteringsfunctie.”

Bedrijven hebben wel eens een verborgen agenda, andere motieven die hen over de streep trekken…

Hendrik Delagrange: “Je verwijst hier naar de zogenaamde ‘comfortmotieven’, een resem kleinere motieven die aangehaald worden en beslissingen versterken. Ik denk dan aan uitzendarbeid als achterdeurtje om een wervingsstop te omzeilen. Uitzendarbeid wordt immers gefactureerd als een dienst, niet als loonkosten. Of uitzendarbeid als buffer als het economisch minder gaat of omwille van de prijs enz.”

Vier jaar geleden werd de proefperiode afgeschaft. Sommigen vreesden dat bedrijven massaal naar uitzendarbeid zouden grijpen om zo mensen enkele maanden te kunnen ‘testen’. Die vrees blijkt nu ongegrond.

Paul Verschueren: “Die proefperiode? Dat was vroeger ook al een comfortmotief voor uitzendarbeid, zoals bleek uit voorgaand onderzoek. En dat is gewoon gebleven. Ik ga niet beweren dat de afschaffing ervan de sector kwaad heeft gedaan, maar booming business is het ook niet. Dat zie je ook aan dat aandeel aanwervingen dat vooraf wordt gegaan door een uitzendopdracht: 42%. Dat is niet veranderd.”

Foto van de uitzendmarkt 2017

  • 3 op 10 ondernemingen zetten uitzendkrachten in (31%).
  • Koplopers: grote bedrijven (59%), industrie (45%) en diensten (34%).
  • Kleine bedrijven vormen de helft van alle gebruikers, maar zijn minder intensieve gebruikers.
  • Aantal uitzendkrachten is meestal niet meer dan equivalent van 5% van het totale aantal vaste werknemers.
  • Voor eenvoudige (71%) en gespecialiseerde uitvoerende functies (33%)
  • 77% van gebruikers werkt met weekcontracten.
  • Meerdere motieven tegelijkertijd om uitzendarbeid in te zetten.
  • Motieven ‘vervangen’ (53%) en ‘rekruteren’ (55%) nemen toe. ‘Pieken opvangen’ blijft status quo (48%).
  • Ook ‘comfortmotieven’: aanwervingsstop omzeilen, buffer als het economisch bergaf gaat, beperken van het aantal vaste werknemers, gunstige inschatting prijs.

Inzoomen? Lees het hele verslag Uitzendarbeid en flexibiliteit op https://www.serv.be

Bent u tevreden over de uitbreiding van uitzendarbeid naar de overheid? Ziet u hierin groeimogelijkheden?

Paul Verschueren: “Een uitbreiding naar de overheid, dat is uiteraard positief voor de uitzendsector. Maar men vergeet vaak dat de behoefte bij de overheid naar deze flexibiliteit groot is. De vraag om uitzendarbeid toe te laten bij de overheid, komt dus niet enkel uit de uitzendsector, integendeel.”

Stefanie Notebaert: “De overheid spant de kroon in het combineren van verschillende flexibiliteitsinstrumenten. Gemiddeld 4,7 tegenover 4,3 in de industrie.”

Nog zo’n nieuwigheid: de flexi-jobs. Een gedroomde kans voor de uitzendsector.

Hendrik Delagrange: “We hadden inderdaad verwacht dat de flexi-jobs vooral via de uitzendmarkt gingen ingevuld worden, maar dit bleef beperkt.”

Paul Verschueren: “Hier moet ik je tegenspreken, Hendrik. Het valt relatief mee. Want het aandeel flexi-jobs dat via uitzendarbeid wordt ingevuld ligt met 10% een stuk hoger dan de gemiddelde penetratiegraad van de uitzendarbeid op de arbeidsmarkt (2,82%). Wat ik wel merk is dat sommige uitzendbedrijven daar sterk mee bezig zijn, andere blijven ervan weg. Je kan dit vergelijken met uitzendarbeid in de bouwsector of de horeca. Sommige bedrijven springen op deze niches, andere helemaal niet.”

De studie bevestigt dat uitzendarbeid het vaakst wordt ingezet voor eenvoudige (71%) en gespecialiseerde uitvoerende functies (33%).

Hendrik Delagrange: “Begin jaren 2000 leefde de vrees of verwachting dat het gebruik van uitzendarbeid in andere beroepsgroepen zou toenemen. Dat is niet gebeurd. Uitzendkrachten worden weinig ingezet als leidinggevende of professional (6%). Deze mensen gaan vaker aan de slag via bijvoorbeeld projectsourcing. Uitzendbedrijven hebben hierop ingespeeld. Aangezien de uitzendsector sterk conjunctuurgevoelig is, drong de behoefte aan meer diversificatie zich op. Nu zie je dat de klassieke uitzendbedrijven hun diensten flink hebben uitgebreid naar outplacement, in-housekantoren, projectsourcing, opleiding, loopbaanbegeleiding, rekrutering en selectie,… Dat is echt een belangrijke omwenteling!”

Lees volgende week over de toekomst van de uitzendsector: 'De uitdaging ligt in de platformeconomie'.
Publicatiedatum: 01/02/2018 - 06:44
Auteur: Katleen Weytjens

Arbeidsmarkt & -beleid

15/02/18 - 18:48 Woord 'quota' uitspreken al voldoende voor dialoog08/02/18 - 06:34 De uitdaging ligt in de platformeconomie31/01/18 - 07:13 Rekruteren achter tralies30/01/18 - 17:42 Verpleegkundige is grootste knelpuntberoep30/01/18 - 17:08 Vlaanderen start met ‘skills strategie’25/01/18 - 06:31 Mexicanen kloppen 65% meer uren dan Duitsers16/01/18 - 15:29 Hoe belangrijk vindt u duurzaamheid? Doe mee aan onderzoek11/01/18 - 06:15 8 jobs die de toekomst zullen doorstaan10/01/18 - 15:54 Pact tegen krapte op de arbeidsmarkt08/01/18 - 14:04 Vage vacatures

HRM

24/01/18 - 11:41 Online test moet burn-out voorkomen18/01/18 - 07:22 En toen liep het mis! Interne communicatie.15/01/18 - 15:41 Wat je zegt, kan je je job kosten11/01/18 - 06:20 HR, steward van cultuur en engagement04/01/18 - 11:29 Nieuwsgierig naar het nieuwe HR-jaar?20/12/17 - 11:16 De grootste HR-uitdagingen in 2018-201918/12/17 - 10:30 HR: haat en liefde voor artificiële intelligentie13/12/17 - 19:47 Complexiteitstheorie in een HR-jasje29/11/17 - 10:48 Is GDPR een gevaar voor HR?28/11/17 - 06:54 Cegeka: left brain with a touch of right

Leiderschap

14/02/18 - 14:15 WC-rol belangrijker dan vertrouwelijke info07/02/18 - 11:59 Ongestoord doorwerken maakt ons gelukkig07/02/18 - 10:52 Geef ook kmo’s CSR-bloed06/02/18 - 15:17 Is pesten een overroepen of verdoken probleem?30/01/18 - 06:13 Havenbedrijf Antwerpen, ENGIE en Lidl focussen op CSR23/01/18 - 09:30 Het gevaar van verregaande verbondenheid17/01/18 - 16:59 Klagen we nu beter wel of niet?06/12/17 - 06:55 We concentreren ons gemakkelijker in een koffiebar29/11/17 - 20:12 Voor amper 1 op 8 werknemers klopt imago werkgever met realiteit22/11/17 - 07:47 Daar zit muziek in

Juridisch

08/02/18 - 08:00 Werklozen, opgelet met hobby’s en vriendendiensten!25/01/18 - 06:26 Dwingend verlof is niet zomaar verlof21/12/17 - 06:18 Wie dronken is op het werk…07/12/17 - 07:10 Bedrijf verkocht: nieuwe bazen, nieuwe wetten?23/11/17 - 07:08 De almacht van de sociale inspectie09/11/17 - 07:14 Ook ziekte kent zijn regels19/10/17 - 07:11 Anciënniteit, het sleutelelement bij ontslag05/10/17 - 07:20 Wat zet de staker op het spel?26/09/17 - 17:34 Thematisch verlof pikt tijdskrediet in21/09/17 - 07:09 Wat met de bedrijfswagen op het einde van de rit?

Blog

20/02/18 - 07:03 3D-HR: omlaag, omhoog en opzij24/01/18 - 17:37 Cultuur + Technologie + Data = Employee Engagement17/01/18 - 10:01 Kijk niet enkel met je organisatiebril14/12/17 - 07:07 Pleidooi voor een gereduceerd werknemersstatuut12/11/17 - 19:48 WisKeys 2 jaar!25/10/17 - 08:57 Liefde op het eerste gezicht hoeft niet18/10/17 - 07:55 Burn-outcoaches bestaan niet11/10/17 - 06:49 Hoe verantwoordelijk is de leider?27/09/17 - 07:00 Een job die niet aansluit bij je studies, is dat zo erg?19/09/17 - 06:46 Wat als … je werkgever je leven redt?

Jobhop

08/02/18 - 06:49 Jobhop: Isabelle Sonneville07/02/18 - 16:42 Jobhop: Els Jans07/02/18 - 16:31 Jobhop: Evy Verwimp07/02/18 - 16:22 Jobhop: Fanya Verpoorten31/01/18 - 17:24 Jobhop: Tiny Coppens31/01/18 - 17:21 Jobhop: William Van Erdeghem31/01/18 - 17:14 Jobhop: Jesse Segers30/01/18 - 18:37 Jobhop: Annelies Missotten24/01/18 - 17:57 Jobhop: Philippe Van Remortel24/01/18 - 17:13 Jobhop: Maria Alexandrakis

Events

20/02/18 - 12:29 Meer events?13/02/18 - 12:54 Masterclass Recruitment Analytics06/02/18 - 09:33 Arbeidsre-integratie bij langdurige ziekte22/12/17 - 11:18 De uitdagingen van Arbeidsmarkt 4.0 - Gratis kaarten voor WisKeys-lezers19/10/17 - 11:35 CSR Professional of the Year - GRATIS TICKETS voor WisKeys-lezers19/09/17 - 14:53 Conferentie #HRPRO10011/09/17 - 12:59 The future of HR: employee engagement is key01/09/17 - 13:11 Evidence based HR01/09/17 - 12:37 Leaders Lunch: Trust at Work10/05/17 - 21:08 The Future of Organising

Dossiers

06/11/17 - 16:36 De toekomst in beweging12/10/17 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk07/09/17 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld15/06/17 - 09:47 Re-integratie = kansen benutten14/06/17 - 09:00 #LerenuitBoeken01/06/17 - 06:18 Mini-dossier: duurzame loopbanen18/05/17 - 09:57 Zinvol werk: de sleutel tot weerbaarheid04/05/17 - 06:24 Competentie- en talentmanagement in slakkengang24/04/17 - 16:33 Als de centen (niet) rollen30/03/17 - 11:11 Survival of the fittest